Neler Yapıyoruz Satranç Matematik

HO MATH AND CHESS

PROGRAMIN TEMEL  AMACI

İnteraktif öğrenme modeli ekseninde çocuklara hayatın bir izdüşümü olan satranç sporunun temel hareketleri ve değerleriyle geometri, matematik gibi çok zor iki dersi daha anlaşılır, eğlenceli ve kalıcı bir çizgide öğretmektir. Bu çizgiye paralel olarak Ho MathAndChess eğitim programı kapsamında çocuklarımız mantık, algılama, örüntü, koordinasyon, mekansal ilişki,  karar verme ve görselleştirme gibi birçok alanda kendilerini geliştirecek yeni öğrenme modellerini kavramaktadırlar.

Kazanımları

– İleri matematik ve geometri becerisi

– İmgesel bellek

– Okuma ve sözel becerileri geliştirme

– Hafıza

– Konsantrasyon

– Strateji geliştirme

– Probleme özgü bilgi kaynaklarını tanıma,çözüm yolu belirleme

– İş birliği yaparak çalışma ve planlama yapma

– Analitik düşünme

– Öğrenilen bilgileri zihinde yapılandırma

– Üç boyutlu düşünebilme

– Çoklu zeka becerisi geliştirebilme

– Stress yönetimi

– Zaman yönetimi

– Çoklu kavram