“İnsanlar hayret etmeyi severler, bilimin tohumu da budur.”

Ralph Waldo Emerson

Çocukların çevrelerindeki varlık ve olayları algısal süreçlerinden geçirerek simge ve kavramlara dönüştürme becerisi ve bu becerilerin gelişimi, çocuk gelişimi açısından büyük önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar, çocuk gelişiminin 2-7 yaş aralığını kapsayan  “İşlem Öncesi Dönem” olarak adlandırılan dönemdeki çocukların kavram geliştirme süreçleri ile bilim insanlarının bilimsel çalışma yapma süreçlerinin anlamlı benzerlikler gösterdiğini ortaya koymaktadır. Çocuklarla bilim insanları arasındaki bir diğer ortak nokta ise hayret ve merak duygularıdır. Düşünür Ralph Waldo Emerson’un yukarıda yer verilen sözünde değindiği gibi hayret etmek bilimin tohumudur.

Bu bağlamda hem gelişim dönemlerini desteklemek hem de bilimi erken yaşta sevdirmek amacıyla çocukların bilimsel etkinliklere katılımı, gelecekleri adına büyük ölçüde fayda sağlayacak önemli bir yatırımdır.

Etkinlik ve projelerini bu felsefe etrafında şekillendiren Enigma Eğitimin, miniklere yönelik bilimsel etkinliklerinden biri ise “Sevimli Profesör ve Minik”dir. Hedef kitlesini anaokulu seviyesindeki çocukların oluşturduğu, sanatın ve bilimin buluşturulduğu bu etkinlikle çocukları bilimle eğlenceli bir ortamda tanıştırmak amaçlanmaktadır.

Ortalama bir saat süren etkinlikte Profesör ve zeki asistanı Minik, önce tiyatral bir sunum ile çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatmakta ardından birbirinden heyecanlı deneyler ile onların meraklarını perçinlemektedir.

Hedef Kitle : 3-6 Yaş

Etkinlik Süresi : 60 Dakika

Amaç : Bilim üretecek bir nesil yetiştirmek adına çocukları bilimle tanıştırmak, bilimi sevdirmek ve zihinsel gelişim süreçlerini desteklemek.