Her canlının göz yapısı, görüntünün beyin tarafından algılanma ve yorumlanma şekli, görüş açısı, canlı tarafından görülebilen renkler gibi görmeye dair ayrıntıları farklılık göstermektedir. Biz insanlar ise bize bahşedilen yetilerin, diğer canlılarda nasıl zuhur ettiğini daima merak ederiz. Merak duygusunu içinde barındıran bir insan, etrafındaki diğer şeylerde olduğu kadar gördüğü hayvanlara dair de aklında onlarca soru oluşturur. Bunlar arasındaki kuşkusuz bu hayvanların nasıl duyduğuna, nasıl gördüğüne, nasıl hissettiğine dair sorular yer almaktadır.

İçinde merak duygusu kadar merak ettiklerini araştırma dürtüsü de taşıyan Asal Bilim ekibi üyeleri, bu sorudan yola çıkarak bu sergiyi geliştirmişlerdir. Katılımcılar sergiyi ziyaret ettiklerinde dünyaya kendi gözlerinden ziyade at, balık, kedi, köpek gibi hayvanların gözleriyle de seyretmektedirler.

HaberTürk Sitesinde Hayvanların Gözünden Dünya Sergisi