Bilim Merkezleri

Bilim merkezleri projesi son 10 yılda ülkemizin gündemine hızla girmiştir. İnsanlarda bilimsel merakı uyandırmak  ve bilimsel farkındalığı arttırmak için gerçekleştirilen bu projeler ismi aynı olmasına rağmen 2 farklı şekilde uygulanmaktadır.

1- Deneysel sergi alanlarından oluşan, büyük bütçeli ve günübirlik ziyaretçi kabulüyle işleyen yapılar. Bunlara en büyük örnekler   Konya Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi, Eskişehir Bilim merkezi, Kayseri Bilim Merkezi vb dir. Bu projelerde amaç fazla sayıda ziyaretçiyi bilim alanları ile buluşturmaktır.

2- Aynı isimle var olmasına rağmen bizim daha çok Deneysel Eğitim Merkezi olarak isimlendirdiğimiz, öğrencilerin bir müfredat dahilinde sürekli eğitim gördüğü yapılardır. Özellikle yerel yönetimler tarafından eğitim ihtiyacını karşılamak adına teveccüh görmüştür.

Enigma Eğitim olarak 11 yıldır özellikle eğitimsel bazlı Bilim Merkezi projelerinde faaliyetler yürütmekteyiz. Üstün yetenekli veya normal zeka düzeyine sahip öğrencilerin eğitimlerini özel donanımlı olarak kurduğumuz atölyelerde yürütmekteyiz. Bu eğitimler için gerekli müfredatı Bilim Danışma Kurulumuz ile oluşturuyor ve her yıl gereken ihtiyaca göre revize ediyoruz.

Bu merkezlerin bütçeleri için Tübitak  veya Kalkınma ajansları tarafından ilan edilen proje desteklerine projemizi sunuyor ve destekleri sağlayarak projemizi yürütüyoruz.

Web sitemizde bilim merkezleri başlığı altında kurduğumuz, danışmanlık yaptığımız ve işletimini gerçekleştirdiğimiz bilim merkezleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR SULAR VADİSİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİNDE ASTRONOMİ EĞİTİMİ!

Başakşehir Belediyesi’nin Sular Vadisi’nde gerçekleştirdiği Ramazan etkinliklerinde bu yıl astronomi eğitimleri de verilecek. Eğitim kapsamında, kurulacak olan planetaryum sistemi ile Ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak her yaştan bireye birbirinden ilginç astronomi ve uzay bilimi filmi izlettirilecek.

Neler Yapıyoruz Uzay Evi

NELER YAPIYORUZ?

Uzay Evi’nde, uzayda şimdiye kadar keşfedilmiş oluşumların, çeşitli uzay teleskopları tarafından çekilmiş resimleri uzaydaymış hissi veren ortamda görülebilmektedir. Burada yapılacak atölyelerde eğitim gören her çocuk temel astronomi bilgisine haiz olacaktır. Ayrıca geleceğin yenilenebilir enerji teknolojileri hakkında da bilgi edinecektir. Uzay Evi’nde uzay görselleri, koridorlarında çeşitli astronomik bilgi afişleri ve uzayda kullanılmış çeşitli teknolojilerin günlük hayatımıza yansıması sonucu ortaya çıkan endüstriyel yan ürünlerden birkaçı sergilenecektir.

Planetaryum  çalışmasında;

-Uzay nasıl bir yer?

-Uzay nasıl oluştu?

-Uzay nelerden oluşur?

-Gökyüzü neden mavi?

-Kuyruklu yıldızın kuyruğunda uçabilir miyiz?

-Uzay istasyonunda hayat nasıl?

-Astronotlar uzayda nasıl yaşar?

-Uzay istasyonu neden vardır?

-Uzay istasyonunda neler vardır?

-İnsanoğlunun uzay yolculuğunda yol alırken keşfettiği ve icat ettiği günlük hayatımızı derinden etkileyen teknolojiler nelerdir?

-Uzaya yolculuk nasıl başladı?

-İlk uzaya kim çıktı?

gibi soruların cevapları oyunlar ve projeksiyon aracılığıyla yapılacak 40 dakikalık interaktif video ile anlatılacaktır.

Fotoğraflar Uzay Evi

[huge_it_slider id=”3″]

Fotoğraflar Satranç Matematik

Neler Yapıyoruz Satranç Matematik

HO MATH AND CHESS

PROGRAMIN TEMEL  AMACI

İnteraktif öğrenme modeli ekseninde çocuklara hayatın bir izdüşümü olan satranç sporunun temel hareketleri ve değerleriyle geometri, matematik gibi çok zor iki dersi daha anlaşılır, eğlenceli ve kalıcı bir çizgide öğretmektir. Bu çizgiye paralel olarak Ho MathAndChess eğitim programı kapsamında çocuklarımız mantık, algılama, örüntü, koordinasyon, mekansal ilişki,  karar verme ve görselleştirme gibi birçok alanda kendilerini geliştirecek yeni öğrenme modellerini kavramaktadırlar.

Kazanımları

– İleri matematik ve geometri becerisi

– İmgesel bellek

– Okuma ve sözel becerileri geliştirme

– Hafıza

– Konsantrasyon

– Strateji geliştirme

– Probleme özgü bilgi kaynaklarını tanıma,çözüm yolu belirleme

– İş birliği yaparak çalışma ve planlama yapma

– Analitik düşünme

– Öğrenilen bilgileri zihinde yapılandırma

– Üç boyutlu düşünebilme

– Çoklu zeka becerisi geliştirebilme

– Stress yönetimi

– Zaman yönetimi

– Çoklu kavram

Satranç Matematik Nedir?

HO MATH AND CHESS NEDİR?

Ho MathAndChess 1995 yılında Kanada’da Mr.Frank Ho tarafından 4-14 yaş arası çocuklara satranç(oyun) tabanıyla matematik ve geometri öğretmek amacıyla oluşturulan ve resmileştirilen zihinsel gelişim programıdır.

Ho MathAndChess aritmetik tabanlı hesaplamalar, satranç, labirent ve bilgi işleme tekniklerini entegre edip bir arada kullanarak yarattığı sinerji ile geleneksel metotlardan daha fazla düşünme becerisi ve daha karmaşık bilgi işleme becerisi gerektiren bir dizi çalışma kitabı oluşturdu.

Türkiye’de ve Dünyada Ne Zamandan Beri Faaliyet Gösteriyor?

Ho MathAndchess eğitim programı Türkiye’de yaklaşık bir yıldır faaliyet göstermektedir. Bu program her ne kadar ülkemizde daha yeni olsa da dünyada 1995 yılından beri 18 ülkede uygulanmaktadır. Bu ülkeler arasında Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Çin, Singapur, Brezilya gibi eğitimde öncü olan birçok ülke bulunmaktadır.

Hedefi Nedir?

Ho MathAndChess olarak en önemli hedeflerimizden biri satranç sporunun ülkemizde daha çok yaygınlaşması ve “eğitimleşen oyun, oyunlaşan eğitim” kavramından yola çıkarak çocukların satranç (oyun) tabanıyla matematik ve geometri öğrenmeleri sağlanırken zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Çocuklara Ne Gibi Fayda Sağlıyor?

Eğitimin ilk 15 günü boyunca çocuğa satranç taşları, taşların yerleri ve değerleri gibi temel bilgiler veriliyor. Sonrasında ise; matematik ve satranç eğitimi birlikte ilerliyor. Matematik eğitimi sırasında toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel işlemlerden başlanarak problemler, örüntü, kümeler, olasılıklar, küp açılımı, açılar gibi birçok matematiksel ve geometrik konu satranç hamleleriyle eğlenceli bir şekilde öğretiliyor.Ayrıca çocuk her hamlede problemi kendisi oluşturuyor ve çözümü kendisi üretiyor. Program sonunda çocuk, ileri matematik ve geometri becerisi, üç boyutlu düşünebilme, imgesel bellek, işbirliği yaparak çalışma ve planlama yapmayı öğrenme, çoklu zeka becerisi ve strateji geliştirme gibi beceriler kazanıyor, hafıza ve konsantrasyon konularında gelişme gösteriyor.

Çocuklarla Nasıl Buluşuluyor?

Ho MathAndChess eğitim programı Türkiye genelinde birçok şehirde bulunan temsilciliklerimiz yada yine ülke genelinde çözüm ortaklığı yaptığımız özel okullar ve devlet okulları kanalıyla çocuklarla buluşuyor.

Satranç oyununda olasılıkların hesaplanması ve ortaya çıkabilecek varyantların tahmin edilebilmesi, oyuncudan yüksek çaba göstermesini istemektedir. Söz konusu çaba ise; kuşkusuz satranç tahtasının çok iyi bilinmesi ve taşların geometrik şekillerinin tam olarak algılanması ile ilintili görünmektedir.

Genellikle oyun sırasında olasılıkların hesaplanması ve doğru strateji seçimi öncelik taşımaktadır. Oyunda oluşabilecek konumların sürekli göz önünde canlandırılması,bir çok usta oyuncunun 10 veya daha fazla hamle hesaplaması, oluşacak konumun hangi tarafa üstünlük sağlayacağını fark etmesi satrancı tümüyle soyutlaştırmakta ve hesaplama yeteneğine dayandırmaktadır. Matematikte soyutlamalar ve hesaplamalar içerdiğinden satrançla benzerlik göstermektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda bu ilişkiyi doğrular niteliktedir.Gardner satrancın strateji ve hesaplamalara dayanması sebebiyle mantıksalmatematiksel zeka ile ilişkili olduğunu söylemektedir.

Genel Bilgi

Hangi Durumda Gereklidir?