Nedir?

Psikolojk Testler; bireyin zeka, yetenek, beceri, işlev, kişilik gibi doğrudan gözlemlenemeyen özelliklerini ölçmeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan standardize edilmiş testlerdir. Psikolojik testler de diğer bilim dallarında kullanılan testlere benzer. Ancak bu alanda fiziksel bir özelliğin doğrudan ölçülmesi mümkün olmadığından, bu testlerdeki yönergelere verilen cevapların ve tepkilerin bireyin duygu, düşünce, inanç ve tutumlarını yansıtan davranışlar olduğu kabul edilir.

Psikolojik testlerde amaç, bir kişinin farklı durumlarda tepkilerini ya da diğer kişiler arasındaki farkını ölçmektir. Bu amaç, çok geniş bir çalışma alanını içinde barındırmaktadır. Eğitim, sağlık, spor, endüstri, trafik alanları bunlardan bazılarıdır. Testler farklı özellikleri açısından sınıflandırılabilir; en yaygın sınıflama örneklerinden biri şu şekildedir:

  • Akademik/Başarı Testleri
  • Dikkat-Algı Testleri
  • Gelişim Testleri
  • Kişilik Testleri
  • Projektif Testler
  • Yetenek/İlgi Testleri
  • Zeka Testleri

Psikolojik testler vasıtası ile bireyin güçlü yönlerini belirlemek mümkün olduğu gibi zayıf olduğu yanlarını da tespit etmek mümkündür. Bir kimsenin zayıf yanlarının ortaya konması, kısa ve uzun vadede çeşitli destekleyici çalışmalar yapabilmeye imkan sağlarken; güçlü yanlarının tespit edilmesi ise birey için geleceğe dair yatırım yapabilmeyi, bu yatırımı da potansiyeli doğrultusunda uygun yönlendirmeler ile yapabilmeyi mümkün kılmaktadır.

Peki hangi durumlarda, test uygulanmalıdır? Psikolojik testler, Psikolojik değerlendirme dediğimiz aile/çevreden alınan bilgiler ve gözlemler sonucu oluşan bütüncül bir sürecin önemli bir parçasıdır. Psikolojik değerlendirme de gerekli durumlarda uzmanlar tarafından gerçekleştirilen profesyonel bir süreçtir. Çocuklarda genelde, gelişimsel açıdan iki durumda psikolojik değerlendirme yapılır: yetersiz performans ya da üstün performans. Her iki durumda da, çocuğun bir sonraki adımının planlanması amaçlanmalıdır. Salt test uygulaması işlevsel olmayacak, sayısal veriden öteye geçmeyecektir. Bunun dışında çocuğun, duygusal ve kişilik yapısının değerlendirilebileceği uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar da, gelişim taramasında olduğu gibi bir uzman yönlendirmesi ile karar verilmesi ve uygulanması gereken süreçlerdir. Testlerin sonuçlarını çocuk için yararlı, onun için kullanılabilir hale getirmek önemlidir.