OCTOFUS Programlı Eğitim Pekiştireçleri (OCTOFUS PEP) bir “Enigma Eğitim” markasıdır.

OCTOFUS PEP örgün ve alternatif eğitim süreçleri için kitap ve oyunlar tasarlar. Bu tasarım süreci Enigma Eğitim ile hayalleri kesişen uzman eğitimciler ile gerçekleşmektedir. 2018 yılında marka hakkı alınan OCTOFUS PEP ile aynı yıl içerisinde ilk markanın ilk ürünü olan “Zekâ ve Akıl Oyunları” kitabı çıkarılmıştır.

OCTOFUS markası ortaya çıkarken Gardner’ın çoklu zeka kuramından ilham alınmıştır. Gardner’a göre 8 zekâ alanı vardır. Latince “sekiz” anlamına gelen “octo”, octofus’a dönüşerek soyut bir kavram olmaktan çıkıp somut bir boyut kazanmıştır. OCTOFUS PEP bir ahtapotun sekiz kolu gibi sekiz farklı zeka alanına yönelik eğitim araçları tasarlama hedefiyle tasarımlar yapmaktadır. Halen Ar-Ge çalışmaları devam eden eğitim materyallerinin hem pratik olması hem de istenilen bilgi ve becerileri pekiştiriyor olması tüm çalışmaların ortak hedefidir.