Enigma Eğitim 2015 yılında kurulmuş olup eğitim, danışmanlık ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir. Bünyesinde alanında uzman ve önde gelen eğitimciler ve girişimciler yer almaktadır. Temel eğitime destek faaliyetleri yürütmenin yanısıra, eğitim temellerinin baştan yapılandırılması düşüncesiyle sahaya atılmış olan ekip, bu amaç doğrultusunda gelişen ve gelişmekte olan düşüncelerini özverili çalışmalarıyla beslemektedir.

Enigma Eğitim faaliyetleri, okul öncesi dönem itibariyle eğitimin değişik aşamalarında olan her yaş grubuna hitap eden projeler geliştirmekte ve çalışmalar yürütmektedir. Eğitim faaliyetlerini alışılagelmiş dar kalıplardan çıkarmak, genç dimağlara kalıcı ve temelli bilgiyi yerleştirmek, bunu yaparken de klasik metotlardan ziyade daha dinamik, görsel ve deneysel altyapılı yöntemleri izlemek, temel prensiplerindendir.

Enigma Eğitim ekibi başlıca deney setleri, akıl-zeka oyunları, yıldız ve gözlem evleri, zeka testleri gibi alanlarda çalışmakta, eğitim alanında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerle ortak projeler ve çalışmalar yürütmekte olup ülkenin eğitim koşullarını iyileştirmek gayesiyle bu alandaki çalışmalarına yenilerini de ekleyerek hızla devam edecektir.